Patroni szkoły:

 

  „Praeceptor bonus omni modo

fiat nobis amicus nec officium
in docendo spectet sed affectum”  

(„Dobry nauczyciel niechaj wszelkimi
sposobami stara się być naszym przyjacielem
i w nauczaniu niech nie widzi obowiązku, lecz uczucie”)

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 

Zobacz swoje oceny! :)


W i-dzienniku:
tutaj

Luzinianin 2016 Roku

prof. Gerard Labuda

 


Poprzednia wersja strony
Naszego Gimnazjum
będzie dalej utrzymywana.
Zapraszamy do wspominania.
[kliknij tutaj]