Patroni szkoły:

 

  „Praeceptor bonus omni modo

fiat nobis amicus nec officium
in docendo spectet sed affectum”  

(„Dobry nauczyciel niechaj wszelkimi
sposobami stara się być naszym przyjacielem
i w nauczaniu niech nie widzi obowiązku, lecz uczucie”)

 
 

Rok szkolny 2014/2015

 

Zobacz swoje oceny! :)


W i-dzienniku:
tutaj

PARTNERZY

 akademia


Poprzednia wersja strony
Naszego Gimnazjum
będzie dalej utrzymywana.
Zapraszamy do wspominania.
[kliknij tutaj]